آلفاباکس


مسئولان اگر به هوش نباشند انفجاری در روابط جنسی خواهیم داشت

بنام خالق عشق
بدحجابی

مدیر عامل بنیاد پیشگیری از آسیبهای اجتماعی با اشاره به روابط جنسی و استفاده از مواد نیروزای جنسی در پسران گفت: مسئولان اگر به هوش نباشند انفجاری در روابط جنسی خواهیم داشت که تا به‌حال دیده نشده است.

ادامه مطلب

منبع این نوشته : منبع
روابط ,خواهیم داشت ,روابط خواهیم ,نباشند انفجاری